Entry Test Result of Fall semester

۰۶.۰۵.۱۳۹۶
admin

پوهنتون تابش
   کمیته امتحانات
نتایج کانکور دور سیزدهم سمستر خزانی گروپ (م) سال 1396 جدیدالشمولان پوهنتون تابش
ملاحظات نتیجه نمبر کانکور پوهنحی آی دی نمبر ولد اسم شماره
05:00AM-07:40AM کامیاب 295 اقتصاد A 31 خلیل الرحمن مجیب الرحمن 1
بی نتیجه بی نتیجه حقوق A 29 محمد صادق محمد جامد 2
05:00pm-07:40pm کامیاب 200 اقتصاد A 30 غلام حضرت فرشته 3
بی نتیجه بی نتیجه ژورنالیزم A 22 محمد شعیب تهمینه 4
05:00AM-07:40AM کامیاب 220 حقوق A 26 محمد عارف وارث 5
05:00pm-07:40pm کامیاب 215 حقوق A 27 بابو جان محمد عارف 6
05:00AM-07:40AM کامیاب 175 اقتصاد A 36 عبدالفتاح عمران 7
بی نتیجه بی نتیجه ژورنالیزم A 77 محمد علی حفیظ الله 8
05:00pm-07:40pm کامیاب 270 اقتصاد A 37 سید محمد محمد ظریف 9
05:00pm-07:40pm کامیاب 210 حقوق A 35 محمد مبین منیر 10
05:00AM-07:40AM کامیاب 220 شرعیات A 21 عبدالصبور میرویس 11
05:00pm-07:40pm کامیاب 230 شرعیات A 34 محمد شریف نعمت الله 12
بی نتیجه بی نتیجه شرعیات A78 فضل الکریم نصر الله 13
05:00pm-07:40pm کامیاب 190 اقتصاد A 38 عبدالرحیم عبدالباقی 14
09:00AM-12:00AM کامیاب 210 حقوق A 70 محمد فواد تانیا 15
05:00AM-07:40AM کامیاب 205 حقوق A 68 غلام فاروق عبدالخالق 16
بی نتیجه بی نتیجه اقتصاد A79 غلام محمد میترا 17
05:00AM-07:40AM کامیاب 215 حقوق A 69 محمد رحیم احمد صمیم 18
05:00pm-07:40pm کامیاب 210 شرعیات A 43 محمد شفیع امیر الله 19
05:00pm-07:40pm کامیاب 210 ژورنالیزم A 42 امیر محمد فرزاده 20
05:00AM-07:40AM کامیاب 170 شرعیات A 2 محمد جان محمد رحیم 21
بی نتیجه بی نتیجه شرعیات A 4 الهام الدین حبیبه 22
05:00AM-07:40AM کامیاب 250 شرعیات A 10 ادم خان امان الله 23
05:00AM-07:40AM کامیاب 170 شرعیات A 16 غلام محمد احمد زبیر 24
بی نتیجه بی نتیجه شرعیات A 32 محمد نعیم محمد رحیم 25
05:00AM-07:40AM کامیاب 220 ژورنالیزم A 28 سیدمحمد علی احمد 26
05:00AM-07:40AM کامیاب 210 ژورنالیزم A 46 محمد نعیم زاهد 27
05:00pm-07:40pm کامیاب 260 اقتصاد A 52 لقمان سلسله 28
05:00AM-07:40AM کامیاب 230 اقتصاد A 13 غلام حیدر زهرا 29
بی نتیجه بی نتیجه اقتصاد A 75 خواجه نور گلزار 30
05:00AM-07:40AM کامیاب 240 اقتصاد A 59 عبدالاحمد جویره 31
05:00pm-07:40pm کامیاب 180 اقتصاد A 58 شیر محمد عبدالله 32
05:00AM-07:40AM کامیاب 180 اقتصاد A 57 خان محمد حامد 33
05:00AM-07:40AM کامیاب 200 اقتصاد A 6 میر محمد محمد فهیم 34
بی نتیجه بی نتیجه حقوق A 76 اقبال علی فیصل 35
05:00AM-07:40AM کامیاب 240 اقتصاد A 18 عبدالمالک دیدار 36
05:00AM-07:40AM کامیاب 210 اقتصاد A 14 عبدالله برهان الله 37
05:00pm-07:40pm کامیاب 170 اقتصاد A 53 ملک جان عبدالحکیم 38
05:00AM-07:40AM کامیاب 205 حقوق A 40 محمد احسان محمد امان 39
بی نتیجه بی نتیجه ژورنالیزم A 80 میر سعید فاطمه 40
05:00AM-07:40AM کامیاب 230 حقوق A 44 عبدالمنان عبدالحمید 41
05:00pm-07:40pm کامیاب 230 حقوق A 24 ظهور شاه مزمل 42
05:00pm-07:40pm کامیاب 190 اقتصاد A 39 سید علی سیف الدین 43
05:00pm-07:40pm کامیاب 250 اقتصاد A 55 ممتاز نصرت الله 44
05:00AM-07:40AM کامیاب 230 حقوق A 9 جان آقا صبغت الله 45
بی نتیجه بی نتیجه شرعیات A 90 محمد عارف محمد منصور 46
05:00AM-07:40AM کامیاب 230 حقوق A 47 امام الدین نصیر احمد 47
05:00AM-07:40AM کامیاب 230 حقوق A48 میر عبدالفرید عبدالله ولید 48
05:00AM-07:40AM کامیاب 180 حقوق A 65 عبدالحمید مریم 49
بی نتیجه بی نتیجه حقوق A 60 محراب الدین زلفر 50
05:00AM-07:40AM کامیاب 220 حقوق A 8 عزت الله تابش 51
05:00AM-07:40AM کامیاب 220 حقوق A 11 غلام رضا نگینه 52
بی نتیجه بی نتیجه حقوق A 91 کریم شاه رحمن شاه 53
09:00AM-12:00AM کامیاب 220 حقوق A 54 عبدالرسول سلطانه 54
05:00AM-07:40AM کامیاب 200 اقتصاد A 67 عبدالوکیل عبدالنصیر 55
05:00AM-07:40AM کامیاب 220 حقوق A 19 میر حسین مژده 56
05:00pm-07:40pm کامیاب 190 حقوق A 3 محمد نسیم عزیز آقا 57
بی نتیجه بی نتیجه اقتصاد A92 خیر محمد محمد آصف 58
05:00AM-07:40AM کامیاب 210 حقوق A 5 عبدالحکیم محمد ناصر 59
05:00AM-07:40AM کامیاب 188 حقوق A 7 علی احمد اقبال 60
05:00AM-07:40AM کامیاب 230 حقوق A 23 خواجه محمد کریم خواجه محمد حنیف 61
09:00AM-12:00AM کامیاب 190 حقوق A50 عبدالجمیل ذبیح الله 62
05:00pm-07:40pm کامیاب 178 حقوق A 51 رحم دل احمد امیر 63
05:00AM-07:40AM کامیاب 260 حقوق A 25 محمد نادر احمد زبید 64
بی نتیجه بی نتیجه حقوق A 1 داد محمد احمد جاوید 65
05:00pm-07:40pm کامیاب 195 حقوق A 15 سید شرف الدین سید عزیز الدین 66
05:00AM-07:40AM کامیاب 240 حقوق A 12 احمد ولی عبدالباسط 67
05:00AM-07:40AM کامیاب 220 حقوق A 45 ذکریا احمد شاه 68
05:00AM-07:40AM کامیاب 160 حقوق A 33 معاذ الله احمد مرید 69
05:00AM-07:40AM کامیاب 208 حقوق A 66 عبدالرحیم فرهاد 70
05:00AM-07:40AM کامیاب 190 حقوق A 64 سید مختار سید جمال 71
05:00AM-07:40AM کامیاب 207 حقوق A 41 رحمت الله سیرت احمدخالد 72
09:00AM-12:00AM کامیاب 192 حقوق A 63 محمد اکرم نبی الله 73
05:00AM-07:40AM کامیاب 175 اقتصاد A 17 میر احمد اسلام الدین 74
05:00AM-07:40AM کامیاب 265 اقتصاد B 48 عبدالرحمن سیر 75
05:00AM-07:40AM کامیاب 201 ژورنالیزم C  2 خواجه عبدالمحبیب خواجه عبدالرحمن 76
05:00AM-07:40AM کامیاب 215 اقتصاد C 4 عبدالحفیظ محمد مصطفی 77
05:00AM-07:40AM کامیاب 230 اقتصاد C  5 محمد مقیم محمد خالد 78
05:00pm-07:40pm کامیاب 240 حقوق C 8 نصر الدین فرید 79
بی نتیجه بی نتیجه شرعیات C 51 کریم قسیم 80
05:00AM-07:40AM کامیاب 200 اقتصاد C 7 عبدالعلیم فواد 81
05:00AM-07:40AM کامیاب 265 اقتصاد C 6 غلام فاروق ربیع الله 82
05:00AM-07:40AM کامیاب 220 اقتصاد C 12 عبدالحمید عبدالستار 83
05:00pm-07:40pm کامیاب 260 حقوق C13 محمد سرور قند آغا 84
09:00AM-12:00AM کامیاب 250 حقوق C 11 محمد گل راشد 85
05:00pm-07:40pm کامیاب 206 حقوق C1 نور الله محمد ادریس 86
05:00pm-07:40pm کامیاب 203 اقتصاد C 16 محمد کبیر اصیلا 87
05:00pm-07:40pm کامیاب 220 حقوق C 19 ضیا احمد نجات احمد 88
05:00AM-07:40AM کامیاب 280 حقوق C 9 نجیب الله سویتا 89
05:00pm-07:40pm کامیاب 200 حقوق C 10 عبدالبصیر خلیل احمد 90
بی نتیجه بی نتیجه ژورنالیزم C 52 جلال الدین فریده 91
05:00AM-07:40AM کامیاب 200 اقتصاد  C17 امر الدین نقیب الله 92
05:00AM-07:40AM کامیاب 210 حقوق C 18 محمد الدین مجتبی 93
05:00AM-07:40AM کامیاب 215 حقوق C 21 قادر محمد عارف 94
05:00AM-07:40AM کامیاب 250 حقوق C 22 شیر آقا ابراهیم 95
09:00AM-12:00AM کامیاب 250 حقوق C 23 شیر باز نجیب الله 96
05:00pm-07:40pm کامیاب 200 ژورنالیزم C 15 محمد نسیم محمد فیصل 97
09:00AM-12:00AM کامیاب 220 حقوق C26 سید نعیم سید صمیم 98
05:00pm-07:40pm کامیاب 185 شرعیات C20 عبدالمالک بنفشه 99
09:00AM-12:00AM کامیاب 178 حقوق C 30 مظفر توریالی 100
بی نتیجه بی نتیجه اقتصاد C 53 میرا جان امید 101
05:00pm-07:40pm کامیاب 188 حقوق C 24 عبدالجبار حسیب الله 102
09:00AM-12:00AM کامیاب 250 حقوق C 29 محمد آصف میر آغا 103
05:00AM-07:40AM کامیاب 250 حقوق C 28 فدا محمد فواد 104
09:00AM-12:00AM کامیاب 201 حقوق C 27  گلاب منیژه 105
بی نتیجه بی نتیجه شرعیات C 54 فضل داد فضل خدا 106
09:00AM-12:00AM کامیاب 200 حقوق C 31 خدر محمد ذاکر 107
05:00pm-07:40pm کامیاب 188 اقتصاد C 25 کرام الدین احمد ولی 108
05:00AM-07:40AM کامیاب 190 حقوق C 33 محمد رسول سهراب 109
09:00AM-12:00AM کامیاب 175 حقوق C 34 عبدالرحیم عبدالظهور 110
بی نتیجه بی نتیجه ژورنالیزم C 55 غلام محمد شاه محمد 111
05:00AM-07:40AM کامیاب 240 حقوق C 35 عبدالحفیظ مجیب الله 112
05:00pm-07:40pm کامیاب 212 حقوق C 38 محمد اکرم محمد شعیب 113
05:00AM-07:40AM کامیاب 188 حقوق C 36 محمد کریم ابوذر 114
05:00pm-07:40pm کامیاب 185 حقوق C 37 عبدالرازق محمد ناصر 115
05:00pm-07:40pm کامیاب 215 حقوق B 4 گل افغان سهراب 116
05:00AM-07:40AM کامیاب 200 ژورنالیزم B 3 گل الرحمن حبیب الرحمن 117
05:00AM-07:40AM کامیاب 290 ژورنالیزم B  2 عبدالرحمن سونیلا 118
05:00pm-07:40pm کامیاب 205 اقتصاد B 11 عبدالعلی شرین آغا 119
05:00pm-07:40pm کامیاب 260 حقوق B 17 عبدالاحد عبدالمجیب 120
بی نتیجه بی نتیجه اقتصاد B 52 عصمت الله احمد الله 121
05:00AM-07:40AM کامیاب 180 شرعیات B 6 حاجی محمد محمد اشرف 122
05:00AM-07:40AM کامیاب 170 حقوق B14 دلاور خان محمد غیور 123
05:00AM-07:40AM کامیاب 210 اقتصاد B 12 عبدالله صیام 124
05:00AM-07:40AM کامیاب 208 اقتصاد B 26 امرالله میرویس 125
09:00AM-12:00AM کامیاب 270 حقوق B 27 قربان محمد عثمان 126
09:00AM-12:00AM کامیاب 260 حقوق B 21 محمد اسحق تحمینه 127
05:00AM-07:40AM کامیاب 200 حقوق B 8 عبدالعلیم محمد رحیم 128
05:00AM-07:40AM کامیاب 230 حقوق B 7 ولی محمد خالد 129
05:00AM-07:40AM کامیاب 188 ژورنالیزم B 31 بهرام فیروز 130
بی نتیجه بی نتیجه شرعیات B 53 محمد فاروق جواد 131
05:00AM-07:40AM کامیاب 185 ژورنالیزم B 1 حبیب الرحمن سمیع الله 132
05:00AM-07:40AM کامیاب 160 شرعیات B 35 میر آقا احمد نوید 133
05:00AM-07:40AM کامیاب 196 شرعیات B 36 گل محمد مرضیه 134
05:00pm-07:40pm کامیاب 190 ژورنالیزم B 9 سرور فرهاد 135
05:00AM-07:40AM کامیاب 235 حقوق B 34 سید نصر الدین سید مدبر 136
05:00AM-07:40AM کامیاب 280 شرعیات B 41 سلیم عظیم الله 137
05:00AM-07:40AM کامیاب 210 حقوق B 46 محمد بصیر احمد بلال 138
بی نتیجه بی نتیجه حقوق B 54 احمد صمیم عبدالقدوس 139
05:00AM-07:40AM کامیاب 240 اقتصاد B 38 غلام قادر میلاد 140
05:00AM-07:40AM کامیاب 180 حقوق B 44 عبدالرحمن احمد ذکی 141
05:00pm-07:40pm کامیاب 190 ژورنالیزم B 45 محمد صدیق تورپیکی 142
05:00pm-07:40pm کامیاب 200 اقتصاد B 42 شفیع الله تمیم 143
05:00AM-07:40AM کامیاب 185 حقوق B 47 عبدالصمد محمد مسعود 144
05:00pm-07:40pm کامیاب 198 اقتصاد B 28 سید غیاث الدین سید احمد شاه 145
05:00AM-07:40AM کامیاب 165 حقوق B 33 محمد نعیم محمد یما 146
بی نتیجه بی نتیجه ژورنالیزم B 55 در محمد خیر محمد 147
05:00pm-07:40pm کامیاب 209 شرعیات B 10 سخی نظر نظر محمد 148
05:00pm-07:40pm کامیاب 190 حقوق B 13 عزیز احمد وزیر احمد 149
05:00AM-07:40AM کامیاب 170 اقتصاد B 23 عبدالواسیع حدیث 150
05:00AM-07:40AM کامیاب 202 اقتصاد B 25 بابه صاحب مرتضی 151
05:00AM-07:40AM کامیاب 275 حقوق B 50 ملنگ شاه شیر شاه 152
بی نتیجه بی نتیجه شرعیات B 56 غلام دستگیر نور الله 153
05:00AM-07:40AM کامیاب 201 ژورنالیزم B 18 شهاب الدین محمد عثمان 154
05:00pm-07:40pm کامیاب 188 اقتصاد B 37 دین محمد خیر محمد 155
05:00AM-07:40AM کامیاب 220 ژورنالیزم B 19 محمد نبی عبدالحبیب 156
05:00AM-07:40AM کامیاب 290 حقوق B 39 عبدالسلام محمد یاثر 157
بی نتیجه بی نتیجه شرعیات B 57 رحیم الله کریم الله 158
05:00pm-07:40pm کامیاب 280 اقتصاد B 15 عبدالغفار عبدالعزیز 159
05:00pm-07:40pm کامیاب 210 شرعیات B 40 محمد عزیز عبدالقدوس 160
05:00AM-07:40AM کامیاب 240 حقوق B 22 اسدالله ناجیه 161

Be Sociable, Share!

Comment

Name (required)
Email (required)
Your Comment (required)
For setting garavatar as your photo ,go to Gravatar Please.

© 2014-2015 by Tabesh University.