ما را در فیس بوک دنبال کنید

========================================================================================

پوهنحی اقتصاد  

پوهنحی اقتصاد درسال 1389 با مجوزوزارت تحصیلات عالی درچوکات پوهنتون تابش درسه دیپارتمنت به صورت یک پوهنحْی مستقل آغاز به کار نمود.

هم اکنون پوهنحْی اقتصاددارای سه دیپارتمنت زیرمی باشد:

 1. اقتصاد ملی
 2. منجمنت واداره تشبثات
 3. احصائیه واکونومتری

 اهداف کلی پوهنحی اقتصاد   

افغانستان در اثر جنگ های متداوم در طی چند سال اخیر نتوانسته  خدمات تحصیلی را از نهاد های تحصیلی خویش مطابق به نیازمندی های جامعه و تقاضای بازار کار ، با کیفیت عالی و ستندرد های معتبر بین المللی داشته باشد. اما در حال حاضر که کشور به سوی پیشرفت و ترقی به پیش میرود، وضعیت اقتصادی بهبود یافته، رشد اقتصادی بهتر شده و نهاد های دولتی و شخصی برای پیشبرد فعالیت های خویش نیاز به افراد و اشخاص تحصیل کرده دررشته های مشخص دارد. افغانستان در تمام عرصه ها مخصوصآ در عرصه پالیسی سازی ، امور مالی و بانکی، منجمنت و اداره و احصایه و کمپیوتر نیاز به افراد تحصیل کرده دارد  و پوهنځی اقصاد پوهنتون تابش با درک این مسآله و با درک  جامع از این    نیازمندی ها برای جامعه و کشور خویش فارغان را درسه رشته اقتصاد ملی پالیسی سازی، منجمنت و اداره ، واحصایه واکونومتری تقدیم می نماید.نیازهای تحصیلی کشورخارج از این نبوده لهذا اهداف آموزشی این پوهنحی را میتوان در جمله ماموریت آن  قرار ذیل ارایه نمود:

پوهنځی اقتصاد پوهنتون تابش در حال حاضر در بخش های روزانه و شبانه فارغین به سویه لیسانس را عرضه میدارد و متعهد است به :

 • فراهم نمودن و انتقال دانش و مهارت های اقتصادی و ارزش های که محصلین را توانا بسازد تا این مشخصات را فعالانه در رشته های مسلکی خود عملی نموده و در آن موفق باشند.
 • عرضه خدمات تحصیلی در رشته اقتصاد تا نیازمندی های اقتصادی جامعه و بازار کار در سطح ملی و بین المللی برآورده شود.
 • تقویت و بهبود پوهنځی و سطح دانش اساتید آن برای اینکه توانسته باشند تحقیقات علمی ابتدایی و پیشرفته را انجام داده تا اینکه سطح دانش پیش رفته و برای مشکلات موجود در اقتصاد کشور ، و ادارات دولتی را ه های حل مفید را فراهم نماید.

اهداف آموزشی هر دیپارتمنت:

 1. اقتصاد ملی
 2. منجمنت واداره تشبثات
 3. احصائیه واکونومتری
 1. اهداف آموزشی دیپارتمنت اقتصاد ملی:

هدف مشخص دیپارتمنت اقتصاد ملی ، تربیه کادرهای مسلکی ومتخصص در این عرصه بوده  که فارغان این رشته بتوانند در این بخش ضمن آنکه به مشکلات موجود در این  زمینه نقطه پایان بگذارند؛ در عین حال بتوانند خلاقیت ها وابتکاراتی را با در نظر داشت مسوولیت هایی که جامعه اقتصادی به عهده آن ها می گذارد از خود به نمایش بگذارند و در کل می توان گفت که این دیپارتمنت اهداف زیر را دنبال می کند:

 • تربیه کادرهای متخصص ومسلکی جهت بهبود نظام اقتصادی فردای بهتر در کشور.
 • سمت و سو دادن نظام اقتصادی نهاد های مربوط به این بخش یکی دیگری از اهداف اصلی این دیپارتمنت را تشکیل می دهد.
 • جلوگیری از بحران های اقتصادی در سکتور های دولتی و خصوصی در کشور.
 • مشوره دهی لازم توسط فارغان این عرصه برای نهادهای اقتصادی در جهت سمت وسو دادن بهتر امور اقتصادی .
 • ساختن پالیسی های بهتر ومناسب اقتصادی جهت بوجود آوردن نظام اقتصادی سالم و کارا, که کشور را به سوی آینده بهتر سوق دهد.
 • بوجود آوردن سهولت های بهتر اقتصادی برای شهروندان.
 • بوجود آوردن زمینه های بیشتر کاری واستخدام افراد واشخاص در زمینه های مختلف نیز یکی دیگری از اهداف این دیپارتمنت را تشکیل می دهد؛ زیرا اقتصاد دانان کشور با درایت و تخصص مسلکی که دارند می توانند با راه اندازی بسیاری از پروژه ها فرصت های بیشتر کاری را برای شهروندان کشور بوجود بیاورند.
 1. اهداف آموزشی دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات:

به طور کلی آموزش جوانان در این رشته خیلی ها مهم وارزنده بوده و در زدودن فقر اقتصادی و بلند بردن تولیدات داخلی, صادرات تولیدات داخلی و طرح اصولی برای واردات نیازمند از خارج می تواند فوق العاده موثر ومفید واقع گردد.

در کل می توان گفت که اهداف کلی این دیپارتمنت قرار ذیل است:

 • تقویه سکتور های خصوصی  اقتصادی  در کشور.
 • طرح ریزی وساختن پلان های اقتصادی منظم جهت اجرایی کردن درست پروژه های اقتصادی.
 • مدیریت و رهبری درست نهادهای اقتصادی توسط جوانان متخصص ومسلکی فارغ شده در رشد و توسعه اقتصاد کشور موثر واقع گردد.
 • جلوگیری از ورشکست شدن سکتور های خصوصی اقتصادی در کشور.
 • بالا بردن عاید ملی کشور؛زیرا رشد سکتور های خصوصی تاثیر مستقیم بالای رشد عاید ملی نیز دارد.
 • بالا بردن گراف صادرات کشور؛ زیرا همزمان با رشد و توسعه سکتور های خصوصی صادرات کشور افزایشْ می یابد.
 • کاهش واردات کالاهای های مورد نیاز در کشور وجلوگیری از انتقال پول به بیرون؛ زمانی که واردات بیشتر می گردد وصادرات کاهش می یابد، مسلمآ پول کشور به بیرون رفته وضربه اقتصادی بزرگی به مردم وکشور وارد می گردد.
 • تلاش در جهت خود کفایی ومتکی بودن به خود نیز یکی دیگری از اهداف آموزشی این دیپارتمنت را تشکیل می دهد.
 • تلاش در جهت مدیریت از بحران مصرفی و رفتن به سوی تولیدات داخلی.
 • فعالیت های سکتور های خصوصی مبتنی بر اساسات اقتصادی.
 1. اهداف آموزشی دیپارتمنت احصائیه واکونومتری

تجربه نشان‌ داده در جامعه انسانی کمتر کاری با نظم انجام می‌گیرد، مگر آن که اطلاعات لازم و کافی از جوانب مختلف آن کار در اختیار باشد. به همین لحاظ میزان قدرت اتخاذ تصمیم بهینۀ در جوامع پیشرفته بستگی به عواملی دارد که از جمله مهم‌ترین آن عوامل در اختیار داشتن احصایه  و اطلاعات صحیح و به‌هنگام است. در واقع هنگامی در جهت تأمین منافع ملی قادر به برنامه‌ریزی هستیم که احصایه دقیق  و اطلاعات در زمینه امکانات بالقوه و بالفعل فراهم آمده باشد. در هر جامعه‌ای که توان علمی بالاتر و اطلاعات بیشتری وجود داشته باشد، قدرت تصمیم‌گیری نیز افزایش می‌یابد و با انجام برنامه‌ریزی‌ها شرایط زندگی بهتری فراهم می‌شود. نقش و وظیفه دانش احصایه همچون چراغی می‌باشد برای روشن‌کردن نقاط تاریک تصمیم‌گیری صریح و بی‌ابهام فرد تصمیم‌ گیرنده نتایج تهیه و تولید احصایه جامعه را قادر می‌سازد تا به قضاوت بنشیند که در مورد مسأله مشخصی نسبت به مقطع زمانی معین پیشرفت، توقف و یا عقب‌رفتگی حاصل شده است.

 • مقدار تولید امتعه و خدمات تابع عوامل تولید میباشد بناً استفاده از معادلات توابع خطی وغیر خطی در پلانگذاری و تصمیم گیری های اقتصادی ضروری به نظر میرسد.
 • استفاده از مشتقات قسمی، کلی و ترکیبی برای تعین مقدار تولید مجموعی، تولید وسطی و تولید نهائی وهمچنان مصارف مجموعی، مصارف وسطی، مصارف نهائی، مصارف متحول ،مصارف ثابت و تاثیر آنها بالای قیمت تمام شد در تصمیم گیری های اقتصادی.
 • هدف تدریس این مضمون عبارت ازدانستن مفهوم و اهمیت احصائیه ودانستن نقش آمار در زندگی روزمره است. تدریس این مضمون برای محصلین پوهنحی اقتصاد جهت آموزش روشهای جمع آوری اعداد ومعلومات در یک موضوع مشخص ارایه نمودن آنها در اشکال احصاییوی   مطالعه وتحلیل این معلومات وبلاخره نتیجه گیری واخذ  تصامیم.
 • _ترتیب نمودن اعداد ومعلومات بصورت یک جدول توزیع فریکوینسی در مواردی که تعداد اعداد بسیار زیاد باشد.
 • _ دانستن انحراف وپراگندگی اعداد ومقیاسات اندازه گیری آنها جهت مقایسه وتحلیل.
 • _ آموزش شاخص ها واستفاده آنها در مسایل اقتصادی تجارتی وخدماتی.
 • _ دانستن ارتباط وهمبستگی بین متحولین.
 • _ تحلیل نمودن سلسله های زمانی.
 • معلومات همه جانبه کسب نمایند.

آماراستادان:

درپوهنحْی اقتصاد پوهنتون تابش به تعداد 25 نفراساتید مجرب ازطبقه ذکورمصروف تدریس میباشند.