لست استادان دایمی پوهنځی های چهار گانه

از مجموع تمامی استادان موسسه تحصیلات عالی تابش به تعداد 15 استاد دایمی مربوط چهار پوهنځی در لست ذیل نشر گردیده است:

نوعیت قرارداد درجه تحصیلات پوهنځی مربوطه ولد/بنت اسم و تخلص شماره
دایمی ماستر اقتصاد عبدالشکور عبدالقهار”شیریار” 1
دایمی ماستر اقتصاد میرخلیل الله میرتوفیق “انصاری” 2
دایمی ماستر اقتصاد نیکو خان جمشید “نیکزاد” 3
دایمی ماستر حقوق و علوم سیاسی محمد حسین پوهندوی محمد محسن”فرید” 4
دایمی ماستر حقوق و علوم سیاسی خان علی میرزا “رفعت” 5
دایمی لسانس حقوق و علوم سیاسی ذکرالله خلیل الله “مصدق” 6
دایمی ماستر ژورنالیزم غلام علی محمد صدیق”صباح” 7
دایمی ماستر ژورنالیزم زلف علی غلام ربانی”ادیب” 8
دایمی ماستر ژورنالیزم عبدالجمیل نسرین”روشنا” 9
دایمی ماستر ژورنالیزم عبدالوهاب نوریه رحمانی 10
دایمی ماستر شرعیات اظهارالحق عبیدالله”عادل” 11
دایمی ماستر شرعیات عبدالرزاق عبدالناصر 12
دایمی لسانس شرعیات رمضانی فرید الرحمن “حمیدی” 13
دایمی لسانس شرعیات عبدالفتاح شبیراحمد”ابراهمی” 14

 

Be Sociable, Share!

کامنت

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)
کامنت (ضروری)
برای ست کردن عکس خود در کامنتها به سایت گراواتار مراجعه کنید.

© 2014 by Tabesh University.