برگزاری رقابت های طرح های تجارتی و تقدیر از دست آورد های علمی محصلان

04.22.2017
admin

مرکز خلاقیت های تجارتی و کارآفرینی (BIEC) پوهنتون تابش، برای بار نخست رقابت های طرح های تجارتی را در میان محصلان برتر این پوهنتون با اشتراک هیئت رهبری پوهنتون تابش، استادان گرامی، محصلان نخبه و تیم های رقابت کننده به راه انداخت. این برنامه رقابتی بعد از سپری گردیدن مدت 3 ماه برنامه آموزشی در عرصه انکشاف مهارت های کاری دایر گردید، تا بتوان از این طریق مفکوره های خلاقانه و جدید را شناسایی نموده و رهبران جوان آینده رشد داده شود. پوهنتون تابش این گام را به منظور رشد کارآفرینی، ایجاد زمینه های شغلی، ترویج فرهنگ کارآفرینی و رشد اقتصاد کشور، یک حرکت مثبت تلقی می نماید. در این برنامه، 5 تیم به رقابت پرداختند، که طرح های تجارتی به ترتیب، شرکت تزئینات چوبی کاج مقام اول، شرکت تولیدی کاغذ افغان مقام دوم و شرکت انتقالی مواد خوراکی و آشامیدنی خیرخواه مقام سوم را بدست آوردند. همچنان، تیم های رقابت کننده در این برنامه توانستند پیشنهادات قابل ملاحظه همچو مشارکت، سرمایه گذاری و حمایت تخنیکی را دریافت نمایند.

در نیمه دوم برنامه، پوهنتون تابش از دست آورد های اکادمیک  محصلان خویش که در عرصه ملی و بین المللی افتخار آفریده بودند، تقدیر به عمل آورد. در این جمع، تیم حکمیت تجارتی پوهنتون تابش، در اولین سال اشتراک در برنامه حکمیت بین المللی تجارتی توانستند در رقابت های آسیای میانه اشتراک نموده و با 4 تیم از کشور های (امارات متحده عرب، لبنان، بحرین و کویت) به رقابت بپردازند. با دریافت نتایج قناعت بخش، این تیم توانست جایزه (کنجکاو ترین تیم) را از آن خود نماید.

به این ترتیب، تیم برگزار کننده اولین سیمینار تحقیقی و علمی تدقیق، دک تلسکوپی، انگشت نگاری و DNA نیز مورد تقدیر قرار گرفت. این تیم توانستند تمام فرآیند و پروسه های تحقیقاتی جرم یابی را به نمایش و عرصه عمل بگذارند.

سپس، از محصلان برتری که ذریعه امتحان رقابتی به ستاژ حقوقی و انستیتیوت بانوان در ځ‏څارنوالی کشور راه یافته بودند قدردانی صورت گرفت و تحسین نامه اعطا گردید تا بیشتر از گذشته در عرصه اکادمیک و کسب علم تلاش نمایند.

در فرجام، هیئت رهبری پوهنتون تابش محصلان نخبه و برتر را تشویق نمودند تا در پهلوی فراگرفتن دروس تیوری، در رقابت های ملی و بین المللی اشتراک نمایند تا استعداد و توانایی های شانرا به رقابت بگذارند. در این زمینه، هیئت رهبری پوهنتون تابش هر نوع حمایت خود را اعلان نمود و خواهان موفقیت های هر چه بیشتر این محصلان گردید.

Be Sociable, Share!

کامنت

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)
کامنت (ضروری)
برای ست کردن عکس خود در کامنتها به سایت گراواتار مراجعه کنید.

© 2014 by Tabesh University.