ضروریات ثبت نام

04.01.2015
admin

ضروریات ثبت نام:

حین مراجعه جهت ثبت نام  در پوهنتون تابش شما باید :

  • شهادت نامه و یا نمرات سه ساله خود را که تائید شده وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان بوده و نشان دهنده فراغت شما از صنف دوازدهم باشد با خود داشته باشید.
  • یک کاپی رنگه از تذکره خود را نیز داشته باشید.
  • شش قطعه عکس با سایز (2*3) نیز همراه خود داشته باشید.

Be Sociable, Share!

کامنت

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)
کامنت (ضروری)
برای ست کردن عکس خود در کامنتها به سایت گراواتار مراجعه کنید.

© 2014 by Tabesh University.