قابل توجه محصلین محترم صنوف دوم ، سوم وچهارم پوهنحی های حقوق و علوم سیاسی، شرعیات و ژور نالیزم!

08.29.2016
admin

اداره موسسه تحصیلات عالی تابش ضمن ابراز تبریکی برای آنعده محصلین که به سمستر بالا ارتقاء نموده اند به اطلاع میرسانداینکه:

  • محصلین که خواهش تجدید نظر را دارند ، در خواست های خویش را به روز های یکشنبه ودوشنبه مورخ 7و8 برج سنبله سال جاری برای دو روز به معاونیت امور محصلان تسلیم بدارند ، بعد از ایام تعیین شده در خواست تجدید نظر پذیرفته نمی شود .
  • تجدید نظر بروز سه شنبه مورخ 9/6/1395 ساعت 09:00 صبح آغاز میگردد.
  • حضور محصل در خواست دهنده بروز تجدید نظر حتمی میباشد و باید حاضر گردد، در غیر آن حق شکایت را ندارد.
  • محصلین که به کورس معرفی گردیده اند تقسیم اوقات کور سهای خویش را از ریاست پوهنحی های مربوط اخذ نموده و به روز های معینه به کورسها حاضر گردند.
  • دروس سمستر خزانی بتاریخ اول میزان سال 1395 آغاز میگردد.

موضوع غرض آگاهی به اطلاع رسانیده شد.

Be Sociable, Share!

کامنت

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)
کامنت (ضروری)
برای ست کردن عکس خود در کامنتها به سایت گراواتار مراجعه کنید.

© 2014 by Tabesh University.