پروسه ثبت نام :

12.28.2014
admin

پروسه ثبت نام

پوهنتون تابش متعهد به ارائه خدمات با کیفیت تحصیلی در  مقطع لیسانس بوده و تلاش ها برای توسعه این پوهنتون و تبدیل آن به یک نهاد معتبرعلمی و اکادمیک در سطح افغانستان و منطقه پیوسته ادامه داشته است .

  • دروس جدیدالشمولان بعد از ثبت و راجستر شان مطابق نصاب درسی هر پوهنحی که به سیستم کریدت ترتیب گردیده طبق تقسیم اوقات مرتبه در تایم های تعیین شده آغاز میگردد.
  • حاضری جدیدالشمولان پوهنحی وار و تایم وار ترتیب و جدیدالشمولان مکلف به تکمیل 75% نصاب حاضری میباشند.
  • بعد از سپری شدن مدت 8 هفته درسی ، امتحانات وسط سمستر آغاز میگردد و بعد از تکمیل مدت 16 هفته درسی (کریدت های تعین شده) امتحانات نهایی سمستر برای مدت حد اقل سه هفته اخذ میگردد.
  • در هر سمستر مقدار کریدت های آن حد اقل 17 و حد اکثر 21 کریدت در نظر گرفته شده است.
  • محصلانیکه در امتحان نهایی سمستر کمتر از نصف کریدت های همان سمستر را تکمیل نکنند ناکام محسوب گردیده, و محصلانیکه نصف کریدت و یا اضافه تر از نصف کریدت های همان سمستر را تکمیل نموده اند در یک یا چند مضمون ناکام  باشند به کورسها معرفی و مضامین خویش را مطابق کریدت ها ی هر مضمون در کورس تعقیب نموده و بعد از ختم کورس امتحان شان اخذ میگردد.
  •  محصلان هشت سمستر خویش را تکمیل نموده و در سمستر هشتم مونوگراف خویش را از طریق ریاست پوهنځی تائید و از طرف استاد رهنما و کمیته بررسی مونوگراف ها تکمیل مینماید.
  • لست فارغان مطابق فورم تهیه شدۀ وزارت محترم تحصیلات عالی در چهار کاپی ترتیب و به وزارت محترم تحصیلات عالی ارسال میگردد.

 

  • فورم یا ورق درخواست :

سپری نمودن امتحان کانکور یک شرط اساسی جهت ورد به پوهنتون تابش می باشد ،  فورم درخواست که حاوی معلومات لازم در مورد شما می باشد بعد از خانه پری به شعبه مربوطه آن تسلیم نموده  و کارت شمولیت در امتحان کانکور را اخذ می نمائید که در آن زمان برگذاری امتحان کانکور شما مشخص می گردد . بعد از سپری نمودن امتحان کانکور شما می توانید نتایج امتحان را از ویب سایت موسسه تحصیلات عالی تابش دریافت نمائید.

Be Sociable, Share!

کامنت

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)
کامنت (ضروری)
برای ست کردن عکس خود در کامنتها به سایت گراواتار مراجعه کنید.

© 2014 by Tabesh University.