چهار پوهنتون افغانستان شامل برنامه ایراسموس + اتحادیه اروپا شدند

08.22.2016
admin

کابل ، ۱۷ اگست 2016

پوهنتون های کابل ، انستیتوت تحصیلات عالی تابش ، انستیتوت تکنالوژی معلوماتی کابل و پوهنتون ننگرهار چهار نهاد تحصیلات افغانستان اند که در برنامه ارتقای ظرفیت تحصیلات عالی که بخشی از برنامه ایراسموس + اتحادیه اروپا برای تحصیلات، آموزش و ورزش است، انتخاب شده اند.

این نهاد های تحصیلات عالی در جریان سه سال در کنسرسیوم پوهنتون های اروپا و آسیا شرکت خواهند کرد تا ظرفیت های تخنیکی و بشری و نصاب درسی شان را انکشاف داده و ظرفیت روابط بین المللی شان را بلند ببرند.به عنوان بخشی از این برنامه ، برنامه ماستری در بخش مهاجرت در افغانستان ایجاد خواهد شد.

پروفیسور عثمان بابری معین وزارت تحصیلات عالی افغانستان می گوید؛” ما از تلاش ها و کمک های کمیسیون اروپا بخاطر همکاری با پوهنتون های افغانستان تا بتوانند در چنین برنامه ویژه و فوق العاده سهم بگیرند، قدردانی می کنیم . این برنامه ما را کمک می کند تا تحصیلات عالی افغانستان را بین المللی بسازیم .”

ماریو ورینتی مسوول برنامه ایراسموس + در هیات اتحادیه اروپا در کابل می گوید”: ایراسموس که در جریان ۲۵ سال بیش از سه میلیون محصل اروپایی را کمک کرده است تا بخشی از تحصیلات شان را در کشور های دیگر اروپایی انجام دهند، حالا برای افغانستان نیز یک فرصت است. ما بسیار خرسند هستیم که تعداد در خواستی ها از انیستیوت های افغانستان به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است و شمار زیادی از پوهنتون ها و محصلان افغان در این برنامه شرکت خواهند کرد.”

نتایج برنامه کریدت بین المللی که یک جز کلیدی برنامه ایراسموس + است و در بخش تبادله محصلان و کارمندان کار می کند نیز به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت.

Be Sociable, Share!

کامنت

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)
کامنت (ضروری)
برای ست کردن عکس خود در کامنتها به سایت گراواتار مراجعه کنید.

© 2014 by Tabesh University.