محصلین ممتاز پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

01.05.2015
admin

محصلین ممتاز پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی

درجه سمستر تایم آی دی نمبر ولد اسم شماره
اول سوم دوم 4267 محمد انور مقدس 1
دوم سوم دوم 4650 محمد شفیع فریدون 2
سوم سوم دوم 4088 محمود محب الله 3
اول سوم اول 4245 عبدالاحد عبدالحمید 4
دوم سوم اول 4332 عبدالباقی محمد ظریف 5
سوم سوم اول 4401 محمد افضل راشد 6
اول سوم چهارم 4656 شیر اقا عبدالصبور 7
دوم سوم چهارم 4487 رفیع الله سپهروش 8
سوم سوم چهارم 4444 عبدالرحمن روما 9
اول هشتم اول 1877 خال محمد شیرمحمد 10
دوم هشتم اول 1881 عبدالحمید جمال خان 11
سوم هشتم اول 2147 پاینده محمد نبیلا 12
اول هشتم سوم 1934 عبدالله خاطره 13
دوم هشتم سوم 1721 راباز خان فریحه 14
سوم هشتم سوم 1720 آغاشرین نوید 15
اول هشتم سوم 1721 راباز خان ذکرالله 16
اول هشتم چهارم 2050 محمد عیسی محمد صابر 17
دوم هشتم چهارم 1815 پیرمحمد شفیق الله 18
اول هفتم چهارم 2420 دارا روح الله 19
دوم هفتم چهارم 2581 سید موسی خواجه سید اسحق 20
سوم هفتم چهارم 2429 نور آقا احمد مجتبی 21
اول هفتم چهارم 2435 سید نور الله توحیده 22
دوم هفتم سوم 2811 عبدالجمیل سنبل 23
سوم هفتم سوم 2291 محمد صدیق منوره 24
اول هفتم سوم 2387 عبدالقیوم لیزا 25
دوم هفتم اول 2445 سید جان عبید الله 26
سوم هفتم اول 2644 محمد همایون سوسن 27
اول پنجم اول 2464 عبدالقدوس شاه میر 28
دوم پنجم چهارم 3601 محمد امیر رومل 29
سوم پنجم چهارم 3739 عبدالله عبدالحسین 30
اول پنجم چهارم 3896 عبدالقیوم کیهان 31
دوم پنجم دوم 3110 محمد عثمان حمیرا 32
سوم پنجم دوم 3163 محمدظاهر سامعه 33
اول پنجم دوم 3053 محمدطاهر امید 34
دوم پنجم اول 3344 عبدالرسول روئید احمد 35
سوم پنجم اول 3270 غلام محی ا لدین غلام مجتبی 36
اول ششم سوم 2999 عبدالله زبیر الله 37
دوم ششم سوم 2996 میان پادشاه بهرام 38
سوم ششم سوم 2184 شیردل محمد اکمل 39
اول ششم اول 3275 محمود شاه فیروزه 40
دوم ششم سوم 3005 روح الله طیبه 41
سوم ششم سوم 3002 عبدالباقی حسیب الله 42

Be Sociable, Share!

کامنت

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)
کامنت (ضروری)
برای ست کردن عکس خود در کامنتها به سایت گراواتار مراجعه کنید.

© 2014 by Tabesh University.