پیام موسسه

پیام رئیس عمومی پوهنتون:

درعصر دانش و فناوری های نوین و در عرصه تلاش ملتها برای دستیابی به راز و رمز سرافرازی و ماندگاری ، بدون شک پوهنتونها وموسسات تحصیلات عالی به عنوان کانونهای اصلی تولید علم و فراگیری معرفت همگانی نقش سرنوشت ساز دارند و توسعه آنها زمینه ساز توسعه در همه ابعاد و جنبه هاست . پوهنتون تابش یک […]

Read More

© 2014 by Tabesh University.