موږ په فیسبوک کې تعقیب کړئ

د نوم لیکنې پروسه:

  • د تابش پوهنتون د لیسانس په کچه د تحصیلي کیفیت لرونکو خدمتونو په وړاندې کولو سره متعهد دی او د دې پوهنتون د پراختیا او د هغې د بدلون لپاره د افغانستان او سیمې په کچه په یوې معتبره علمي او اکادمیک بنسټ په توګه پرله پسې هڅې دوام لري.
  • د جدیدالشمولانو درسونه د هغوی له ثبت او راجستر څخه وروسته د هر پوهنځي له درسي نصاب سره سم چې د کریدت په سیستم جوړ شوی له جوړ شوي مهال ویش سره سم په ټاکل شوو ټایمونو کې پیل کیږي.
  • د جدیدالشمولانو حاضرۍ د اړوند پوهنځي او اړوند ټایم سره سمې جوړې شوي او جدیدالشمولان اړ دي تر څو75% سلنه د حاضرۍ نصاب ولري.
  • د اتو (۸) درسي اونیو په تیریدو سره، د سمستر د منځ(وسط) آزموینې پیل کیږي. او د (۱۶) درسي اونیو له بشپړیدو (له ټاکل شوو کریدتونو) وروسته د سمستر وروستۍ آزموینې د نږدې درې(۳) اونیو په ترڅ کې اخیستل کیږي.
  • په هر سمستر کې د هغه د کریدتونو اندازه لږ یې ۱۷ او زیات یې ۲۱ کریدتونه په نظر کې نیول شوي دي.
  • هغه محصلین چې د سمستر په ورستۍ آزموینه کې د هماغه سمستر د کریدتونو نیمایي پوره نکړي ناکام ګڼل کیږي. او هغه محصلین چې د هماغه سمستر د کریدت نیمایي او یا له هغه څخه یې زیات پوره کړي دي په یوه یا څو مضامینو کې ناکام وي کورسونو ته معرفي او خپل مضامین دې د هر مضمون له کریدتونو سره سم په کورس کې تعقیب کړي او د کورس له پای ته رسیدلو څخه وروسته آزموینه یې اخیستل کیږي
  • محصلین خپل اته(۸) سمستره بشپړوي او په اتم سمستر کي خپل مونوګراف د پوهنځي د ریاست له لارې تائید او د لارښود استاد او د مونوګرافونو د بررسۍ کمیټې لخوا بشپړوي.
  • د فارغینو لیست د لوړو زده کړو وزارت د جوړ شوي فورم سره سم په څلورو کاپیو کې جوړ او د لوړو زده کړو محترم وزارت ته لیږل کیږي.

د غوښتنې(درخواست) فورم یا پاڼه:

د کانکور د آزموینې تیرول د تابش پوهنتون ته د ننوتلو یا لارې پیدا کولو لپاره یو اساسي شرط دی، د غوښتنې فورم چې د تاسو په اړه د لازمو معلوماتو لرونکی دی له ډکولو یا خانه پرۍ وروسته د هغې اړوندې څانګې ته وسپارئ او د کانکور په آزموینه کې د ګډون کارت لاسته راوړئ، چې په هغه کې د تاسو د کانکور د آزموینې نیټه ځانګړې کیږي. د کانکور د آزموینې له تیرولو وروسته تاسو کولای شئ د آزموینې پایلې د تابش پوهنتون له ویب سایټ څخه ترلاسه کړئ.