موږ په فیسبوک کې تعقیب کړئ

د نوم ثبتولو اړتیاوې:

تاسو باید د تابش پوهنتون کې د نوم لیکنې لپاره د مراجعې پر وخت:

  • خپله شهادت نامه او یا درې کلنې نمرې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ښوونې او روزنې وزارت د تائید وړ وي او له دولسم ټولګي څخه ستاسو د فراغت ښکارندویي وکړي په لاس ولرئ.
  • له خپلې پیژندپانې(تذکرې) څخه هم یوه رنګه کاپي ولرئ.
  • شپږ قطعې عکسونه د(2*3) په سایز هم له ځان سره ولرئ.