موږ په فیسبوک کې تعقیب کړئ

د غوښتنې لارښود:

تاسو کولای شئ د تابش پوهنتون ته د شمولیت په خاطر لاندیني ګامونه اوچت کړئ:

  • د تابش پوهنتون له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.
  • او یا د پوهنتون له مرکز څخه چې د هوایي ډګر په اتیا متره سرک، خیرخانه مینه د لب جر په څلور لاره کې موقعیت لري لیدنه وکړئ
  • تاسو د خپل د خوښې وړ څانګو یا رشتو په انتخاب کې اختیار لرئ
  • د کانکور د آزموینې له تیریدو او له کامیابۍ څخه وروسته تاسې کولای شئ د خوښې وړ پوهنځي ته د شمولیت لپاره د دې موسسې مالي پاڼې، له قوانینو او مکلفیتونو څخه د مراعات کولو تعهد پاڼه ډکه یا خانه پري کړئ او اړوندې څانګې ته یې وسپارئ
  • تاسو کولای شئ چې د یادو شوو مسایلو له بشپړولو ورسته چې پورته ورته اشاره وشوه، د محصل په توګه د تابش پوهنتون په کورنۍ کې خپل غړيتوب تثبیت کړئ.
  • مونږ به له خپل ټول وس او توان سره د تاسو په خواکې اوسو او ټول لازم امکانات به د پوهې او تدریس د کیفیت د کچې د لوړولو په منظور پکار واچوو.