اعلان کاریابی

ما را در فیس بوک دنبال کنید

عنوان وظیفه: استاد پوهنځی شرعیات

موقعیت وظیفه: کابل

ملیت: افغان

نوعیت وظیفه: تمام روز

معاش: مطابق به پالیسی پوهنتون

تعداد بست: 2

نهاد: پوهنتون تابش

مدت قرارداد: یک سال ( قابل تمدید می‌باشد)، با در نظرداشت یک دوره امتحانی سه ماهه

تجارت لازم: حداقل سه سال تجربه استادی

تحصیلات: حد اقل ماستر

جنسیت: مرد / زن

تاریخ اعلان:  9 /  سنبله   / 1398

تاریخ ختم اعلان:  28 /  سنبله  / 1398

درباره پوهنتون تابش:

پوهنتون تابش در سال 1388 تاسیس شده و جواز خویش را تحت عنوان موسسه تحصیلات عالی تابش به شماره (21) صادره 1389/9/21 از وزارت محترم تحصیلات عالی اخذ نموده و بتاریخ 8/12/1395 تحت شماره (24) به پوهنتون ارتقاء نموده است. این پوهنتون فعلا دارای چهار پوهنحی میباشد ( پوهنحی اقتصاد، پوهنحی حقوق علوم سیاسی، پوهنحی شرعیات و پوهنحی ژورنالیزم) پوهنتون تابش در نظر دارد تا جهت ارتقای سطح دانش مسلکی و تخصصی فرزندان میهن از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات زمینه رشد و انکشاف علمی را مطابق سنتدرد های ملی و بین المللی فراهم نماید.

شرح وظیفه:

 • اشتراک در تدریس
 • رهنمایی تطبیقاتی، تمرینات اجرای کار های عملی
 • رهنمایی محصلان در تهیه مونوگراف، سیمینار و کنفرانس علمی
 • اشتراک فعال در کمیته ها و سهم‌گیری در امور اکادمیک و اداری
 • تهیه و ترتیب مواد درسی ( کتاب‌درسی، ممد درسی، لکچرنوت، جزوه درسی و سایر مواد)
 • اشتراک فعال در بهبود و ارتقای کیفیت تحصیل در پوهنتون
 • داشتن سلوک عالی و تامین روابط حسنه بر مبنای ارزش های پذیرفته شده در محیط اکادمیک
 • رعایت و تطبیق احکام قانون تحصیلات عالی، مقررات و سایر اسناد تقنینی در ساحه وظایف محوله
 • اشتراک فعال در جلسات دیپارتمنت
 • نظارت از تطبیق نصاب درسی و چگونگی پیشرفت درس های نظری، علمی و ساحوی مربوط به دیپارتمنت
 • ارزیابی فعالیت های اکادمیک اعضای دیپارتمنت در هر سمستر و ارائه آن به شورای علمی دیپارتمنت
 • سایر وظایفی که طبق احکام قانون ولایحه وظایف مربوط به آمر دیپارتمنت تعلق می‌گیرد.

شرایط و مقتضیات حد اقل برای احراز این وظیفه:

 • داشتن خصوصیات و مهارت های لازم تدریسی
 • تسلط یه یکی از لسان های رسمی کشور (دری/پشتو) و بلدیت به زبان انگلیسی
 • آشنایی با برنامه های کمپیوتر
 • داشتن مهارت های نظارت و ارزیابی
 • توانایی مدیریت
 • داشتن مهارت های سازمانی
 • داشتن مهارت های ارتباطی
 • آشنایی کامل با روش تحقیق

تذکر: اسناد تحصیلی داوطلبان باید توسط ریاست محترم انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

علاقمندان واجد شرایط، خلص سوانح و کاپی اسناد تحصیلی خویش را به آمریت استادان تسلیم نموده یا به ایمیل آدرس ذیل بفرستند.

hr@tabesh.edu.af