امضاء تفاهنماه با مرکز آموزشی هیلو

ما را در فیس بوک دنبال کنید

نظر به تفاهم نامه آموزشی میان پوهنتون تابش و مرکز آموزشی هیلو برای آموزش زبان انگلیسی به سطع عالی برای جوانان، صنف انگلیسی و فن بیان را در پوهنتون تابش آغاز می نماید.

صنوف انگلیسی در بخش های ذیل می باشد:
CEL
DEL
Special Speaking
Special Grammar
T. T. C (Teacher Training Classes)
TOEFL

صنوف فن بیان برای محصلان پوهنحی های حقوق و علوم سیاسی و ژورنالیزم.
اوقات درسی
۶ – ۸ صبح
۱ – ۱۱:۳۰ ظهر
۴ – ۲ بعد از ظهر
برای معلومات بیشتر به شماره های ذیل به تماس شوید.