ما را در فیس بوک دنبال کنید

پوهنتون تابش برای سمستر بهاری سال آینده در پوهنحی های حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، ژورنالیزم و شرعیات محصل می پزیرد. تاریخ ثبت نام و امتحان کانکور بعداً اعلان می گردد!