ما را در فیس بوک دنبال کنید

پروسه ثبت نام

پوهنتون تابش یکی از پوهنتون های متعهد برای ارایه خدمات  تحصیلات عالی در کنار سایر پوهنتون های کشور است. پوهنتون تابش یک مکان برای ارائه خدمات آموزشی با کیفیت بالا توسط استادان مجرب و ورزیده است. شما می توانید برنامه های آموزشی خود را در این ویب سایت بررسی کنید تا تحصیلات و کیفیت را برای تصمیم گیری خود انتخاب کنید.

محصلان می توانند به برنامه های لیسانس ما که توسط وزارت محترم تحصیلات عالی به عنوان الزامات نظام آموزشی کشور تأسیس شده است، جذب شوند. شرایط پذیرش در پوهنتون تابش موفقیت در امتحان کانکور است، قبل از درخواست به یکی از پوهنحی های این پوهنتون لطف نموده معلومات هر پوهنحی را مطالعه و بررسی کنید. پذیرش در پوهنتون تابش رقابتی، سختگیرانه، با نظم و انضباط بهتر است. این صفحه عمدتا شامل مسائل پذیرش، مانند؛ روش درخواست، ضروریات به ثبت نام، پروسه ثبت نام و دریافت تماس و پرسش و پاسخ است.

فرم درخواست: فرم درخواست را می توان به راحتی از ویب سایت ویا مدیریت عمومی محصلان پوهنتون تابش دریافت کرد. فرم ثبت نام رایگان برای همه متقاضیان است و آنها باید تمام سوال را پر کنند. این اطلاعات به مدیریت عمومی محصلان کمک خواهد کرد تا متقاضیان را در مورد امتحان کانکور اطلاع دهند.

فرم درخواست شامل:

  •   اطلاعات شخصی
  •   سابقه آموزشی
  •       پوهنحی انتخاب شده و تایم ها (صبح و عصر) برای تحصیل در پوهنتون تابش

پس از ارسال درخواست:

  • مدیریت عمومی محصلان تمام فومه ها را برای اطمینان از درج اطلاعات بصورن دقیق چک و کنترول می نماید
  •         مدیریت عمومی محصلان برای ثبت نام و امتحان کانکور با تمام متقاضیان از طریق تیلفون تماس می گیرد
  •         در صورت داشتن سوال در هر مورد با مدیریت محصلان پوهنتون تابش به ارتباط شوید