آخرین رویدادها

کار این سیمینار علمی که بتاریخ ۱۹ اسد سال روان در پوهنتون تابش به اشتراک دانشمندان سکتور زراعت ، استادان ، محصلان و دهاقین برگزار شده بود توسط ریئس عمومی پوهنتون تابش افتتاح گردید.

Read More

به روز سه شنبه مورخ 22 حمل سال روان فراغت (33) تن کارمندان اداره مرکزی احصائیه که دوره تحصیلی چهار ساله شان را در رشته احصائیه و اکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون تابش به پایان رسانیده و به سویه لیسانس به جامعه تقدیم گردیده اند از طرف هیئت رهبری پوهنتون تابش و اداره مرکزی احصائیه تجلیل گردید.

Read More

مرکز خلاقیت های تجارتی و کارآفرینی (BIEC) پوهنتون تابش، برای بار نخست رقابت های طرح های تجارتی را در میان محصلان برتر این پوهنتون با اشتراک هیئت رهبری پوهنتون تابش، استادان گرامی، محصلان نخبه و تیم های رقابت کننده به راه انداخت.

Read More

پوهنتون تابش ضمن تقدیم بهترین تبریکات و تمنیات نیک به مناسبت روز جهانی محصل یعنی  روز فکر های خلاق، روز دانش و قلم و روز احترام به ارزش های علمی و اکادمیک با حضور داشت هیئت رهبری پوهنتون و

Read More

به تاریخ 5-9 جون 2017 مطابق با 15-19 جوزا 1396 در چارچوب برنامه ایراسموس+ "ترویج مطالعات مهاجرت در تحصیلات عالی" سفر علمی و بازدید از پوهنتون اولدنبُرگ کشور آلمان صورت گرفت. این سفر علمی بالای یکی از اهداف کلیدی برنامه، انکشاف نصاب تحصیلی در مطالعات مهاجرت برای پوهنتون های افغانستان متمرکز گردیده بود.

Read More

ما را در فیس بوک دنبال کنید