ما را در فیس بوک دنبال کنید

پوهنتون تابش شامل برنامه (ایراس موس) اتحادیه اروپا گردید

 پوهنتون های کابل ، ننگرهار ، پوهنتون تابش و انستیتوت تکنالوژی معلوماتی کابل چهار نهاد تحصیلی افغان اند که در برنامه ارتقای ظرفیت تحصیلات عالی که بخشی از برنامه (ایراس موس ) اتحادیه اروپا برای تحصیلات ، آموزش و ورزش است انتخاب شده اند.

هیئات اتحادیه اروپا برای افغانستان در یک خبر نامه با ابراز این مطلب افزوده است : این نهاد های تحصیلات عالی در جریان سه سال در کنسرسیوم پوهنتون های اروپا و آسیا شرکت خواهند کرد تا ظرفیت های تخنیکی ، بشری و نصاب تحصیلی شان را انکشاف داده و ظرفیت روابط بین المللی شان را بلند ببرند .

در خبر نامه آمده است ، به عنوان بخشی از این برنامه ، برنامه ماستری در بخش مهاجرت در افغانستان نیز ایجاد خواهد شد.

خبر نامه از قول پوهاند محمد عثمان بابری معین علمی وزارت تحصیلات عالی افزوده است :

« ما از تلاش ها و کمک های کمیسیون اروپا بخاطر همکاری با پوهنتون های افغانستان تا بتوانند در چنین برنامه ويژه و فوق العاده سهم بگیرند ، قدر دانی میکنیم . این برنامه ما را کمک می کند تا تحصیلات عالی افغانستان را بین المللی بسازیم .»

هم چنان در خبرنامه از قول ماریو ورینتی مسوول برنامه ( ایراس موس ) در هیئات اتحادیه اروپا در کابل آمده است : «ایراس موس  که در جریان ۲۵ سال بیش از سه میلیون محصل اروپایي را کمک کرده است تا بخشی از تحصیلات شان را در کشور های دیگر اروپایي انجام دهند، حالا برای افغانستان نیز یک فرصت است .»

به گفته آقای ورینتی : « ما بسیار خرسند هستیم که تعداد در خواست ها از انستیتوت های افغانستان به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است و شمار زیادی از پوهنتون ها و محصلان افغان در این برنامه شرکت خواهند کرد.»

رئیس عمومی پوهنتون تابش ضمن قدر دانی از این اقدام اتحادیه اروپا افزود :« پوهنتون تابش در تلاش است تا برای بلند بردن کیفیت آموزش در این نهاد  تحصیلی جدوجهد بیشتر به خرچ دهد .»

گفتنی است که مسوولان پوهنتون تابش در این اواخر با مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان مقیم اروپا نیزکه با بیشتر از ۱۰۰ پوهنتون جهان روابط علمی و اکادمیک دارد به خاطر ایجاد توآمیت اکادمیک بحث و تبادل نظر نمودند.