ما را در فیس بوک دنبال کنید

پوهنتون تابش در حال حاضر برای بیشتر از 1500 محصل هم از طبقه ذکور و اناث در چهار پوهنحی, اقتصاد, حقوق و علوم سیاسی, شرعیات و ژورنالیزم توسط بیش از 90 نفر استادان مجرب و تحصیل یافته به سویه ماستر و داکتر  خدمات تحصیلی معیاری را ارائیه می نماید. در سال جاری پوهنتون تابش هفتمین و هشتمین دور جشن فراغت محصلان خویش را تجلیل کرد, تابش بیش از 3000 متخصص حرفه ای را فارغ و به جامعه تقدیم نموده که بیشتر آنها در عرصه های مختلف در کشور عزیزمان خدمت می نمایند.