ما را در فیس بوک دنبال کنید

==========================================================================================

پوهنتون تابش منحیث یک پوهنتون جوان و درحال رشد با مجوز وزارت محترم تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان ، در سال 1388 هـ ش مطابق 2009 م در شهر کابل ، واقع چهار راهی لب جر تاسیس گردید، این پوهنتون با داشتن بیش از (2000) محصل در پوهنحی های چهار گانه (اقتصاد ، حقوق و علوم سیاسی ، شرعیات و ژورنالیزم)مصروف ارائه خدمت به جامعه و نسل جوان کشور می باشد، که توسط بیش از 90 تن از استادان و کادر های مسلکی کشور تدریس می گردند. پوهنتون تابش غرض تأمین رفاه مادی و سلامت معنوی بنای وطن در راستای آموزش و تربیت نسل جوان کشور از طریق افزایش ظرفیت ها و بهره گیری های علمی و قابلیت های کاری متناسب به احوال جامعه و نیازمندی های عصر کنونی اساس گذاری شده است.