ما را در فیس بوک دنبال کنید

روش درخواست :

شما می تواند جهت شمولیت در پوهنتون تابش قدم های زیر را بردارید:

  • از ویب سایت پوهنتون تابش باز دید نمائید.
  • ویا از مرکز پوهنتون واقع چهار راهی لب جر ،‌ خیرخانه ، سرک هشتاد متره میدان هوایی دیدن نمائید.
  • شما در انتخاب رشته مورد نظرتان آزاد هستید.
  • پس از سپری نمودن امتحان کانکور و کامیابی خویش شما می توانید جهت شمولیت در پوهنحی مورد نظر اواراق مالی ، تعهد نامه ای رعایت از قوانین و مکلفیت های این پوهنتون را خانه پری کرده و به مراجع مربوطه آن تسلیم نمائید.
  • شما می توانید پس از تکمیل مسائل متذکره که در بالا به آن اشاره شد ، به عنوان محصل عضویت خویش را در خانواده پوهنتون تابش تثبیت کنید.
  • ما با تمام توان در کنار شما خواهیم بود و تمام امکانات لازم را به منظور ارتقای سطح دانش و کیفیت تدریس بکار خواهیم بست .