ما را در فیس بوک دنبال کنید

=========================================================================================

پوهنحُی ژورنالیزم

پوهنحُی ژورنالیزم پوهنتون تابش, بتاریخ /19/11/1389 بعد از کسب جواز از وزارت تحصیلات عالی افغانستان  درکنارسه پوهنحُی دیگر این پوهنتون باکمیت {22} تن ازمحصلین (4) دختر و(18) پسر جهت ارایه خدمات تخصصی رسانه ی به جامعه افغانستان درداخل دودیپارتمنت تاُسیس گردید.

هم اکنون پوهنحی ژورنالیزم دارای دو دیپارتنمنت ذیل میباشد:

1- رادیوتلویزیون .

2- مطبوعات  .

اهداف کلی پوهنحی ژورنالیزم:

از آنجاییکه همه میدانیم ژورنالیزم و نهادهای ژورنالیستی تعیین کننده مسیر اصلی دموکراسی و مردم سالاری، سیاست،اقتصاد،فرهنگ، آموزش تعلیم وتربیه و… در یک جامعه بوده ودر کل سمت وسو دهنده ی همه بخش های امور زندگی می باشد.

       مقوله معروف وهمه شمول در جهان این است که مطبوعات رکن چهارم حکومت ها ونظام های سیاسی را تشکیل می دهد ؛ اما اگر به این موضوع تامل همه جانبه ونگاه دقیق وعمیق صورت بگیرد  دیده می شود که نقش وتاثیر گذاری مطبوعات وابزار های ارتباطی نقش فرا تر از آنچه که گفته شد ایفا می گیرد.

      زیرا نهادها وسازمان های ژورنالیستی با نظارت وگزارش دهی سیستماتیک از کار کردها و عملکرد های دولت وسیستم سیاسی در همه امور مربوط به زندگی بشری، آن ها را در مسیر مطلوب و سازنده سمت و سو داده و بالاخره کاستی ها وکمبودی‏ها را در جامعه اصلاح، وآن ها را به استقامت واهداف تعیین شده شان که منبعث از خواست ها ونیازمندهای جامعه بوده رهنمون می سازد.

       با در نظر داشت جایگاه وموقیعت بلندی که در بالا از آن تذکر به عمل آمد مبین این مساله است که تمرکز  وتوجه به نهاد های  علمی -ژورنالیستی به ویژه در کشور عزیز ما افغانستان در این برهه ی حساس از تاریخ  یک ضرورت مبرم واساسی پنداشته می شود.

      بنآ پوهنحُی ژورنالیزم موسسه تحصیلات عالی تابش وظیفه ورسالت خویش می داند تا بستر وفضای مناسبی را در جهت فراهم سازی ارایه خدمات تحصیلی با معیارهای پذیرفته شده ی منطقه یی و بین‏المللی برای جوانان شایق وعلاقمند کشور در این موسسه به تدریج گام های جدی تر ومنطقی تر را بردارد؛ تا باشد جوانانی که  از این نهاد علمی  سند فراغت  شان را بدست می آورند توانایی انجام بهتر خدمات رسانه یی را به شکل علمی و فنی آن دارا باشند.

اهداف آموزشی هر دیپارتمنت:

 1. اهداف آموزشی دیپارتمنت مطبوعات

پوهنحُی ژورنالیزم، تربیه کادرهای مسلکی در عرصۀ مطبوعات و رسانه های چاپی کشور است که بعد از ختم تحصیل به کار گماشته میشوند، این هدف به صورت خلاصه در برگیرنده‎ی موارد  های زیر می شود:

 •             تربیه‎ی خبرنگاران، گزارشگران، مصاحبه گران مطبوعاتی و نویسندگان سایر ژانر های تحلیلی و ژانر های تبلیغی  – ادبی و هنری که از طریق رسانه های چاپی به نشر میرسد و به صورت عام در انواع وسایل ارتباط همگانی کاربرد دارد.
 •              تربیه ژورنالیستان و خبرنگاران به خاطر کار در آژانس های خبر رسانی دولتی، خصوصی و آژانس های خبری جهانی.
 •             تربیه‎ی ژورنالیستان برای دفاتر روزنامه های دولتی، خصوصی و بین المللی.
 •             تربیه‎ی خبرنگاران و نویسندگان در دفاتر مجله های گوناگون اعم از دولتی، خصوصی، عمومی و اختصاصی.
 •             تربیه‎ی فوتو ژورنالیستان یا عکاسان خبری برای نشرات چاپی (Photo journalism).
 •             تربیه ادیتوران و ویراستاران پیام مطبوعات  چاپی و سایر رسانه ها در دفاتر روزنامه ها، مجله ها      وغیره.
 •             تربیه مدیر مسوولان، خبرنگاران، گزارشگران و همکاران هیات تحریر در نشرات چاپی.
 •             تربیه‎ی سخنگویان مسایل مربوط به روابط عامه و افکار عمومی در ادارات دولتی و خصوصی
 •            تربیه‎ی طراحان و دیزاینران نشرات چاپی مانند روزنامه، مجله، پوستر، اعلان وغیره.
 •             تربیه‎ی ژورنالیستان حرفه ای مجهز به اخلاق رسانه ای و قانون رسانه ها.
 •             تربیه‎ی ژورنالیستان که در رسانه های اجتماعی از طریق آنلاین ژورنالیزم فعالیت مینمایند.
 1. اهداف آموزشی دیپارتمنت رادیو تلویزیون:

          به طور کلی آموزش ژورنالیستان حرفه ای در ساحه کارهای نشراتی رادیو – تلویزیون می باشد که فارغان این رشته می توانند در بخش های زیر در اداره های نشراتی  رادیو و تلویزیون مصروف کار شوند.

 •                خبر نگار رادیو
 •             خبر نگار تلویزیون
 •             گرداننده مصاحبه های گونا گون در رادیو و تلویزیون
 •             مجری برنامه های خبری رادیو و تلویزیون
 •             تهیه کننده برنامه های رادیو و تلویزیون (پردیوسر(
 •              کارگردان برنامه های رادیو و تلویزیون  (دایرکتر(
 •             مسلط بودن بر استفاده از ابزار ضبط، صدا و تصویر
 •             مسوول مطبوعاتی و نشراتی، آگاهی عامه در اداره های دولتی و غیر دولتی
 •           گردانندگان مناظره ها و میزهای مدور و گفتمان های برنامه های سیاسی
 •             کسب مهارت های لازم برای اجرای وظایف گونا گون روند تولید و نشرات رسانه های صوتی و تصویری کسب می کنند
 • خبرنگار بخش های آنلاین در آژانس های خبری و وب سایت ها.

آمار استادان:

این پوهنحی اکنون در حدود 26 استاد از شخصیت های علمی و کادرهای مجرب کشو از طبقه ذکور و اناث داشته که مصروف تدریس در این پوهنتون میباشند.