ما را در فیس بوک دنبال کنید

تیم حکمیت تجارتی تابش

تیم حکمیت تجارتی تابش در هفتمین مسابقات حکمیت تجارتی آسیای میانه به نماینده گی از کشور و تابش اشتراک ورزیدند.

این برنامه توسط KILAW, CLDP, Mena Chambers, BCDR, CILE, MC Academy, United Nation UNCITRAL, ICC and Wolter Kluwer به سطح بین المللی در میان 15 کشور راه اندازی گردید که تیم حکمیت تجارتی تابش در مقابل چهار تیم از کشور های امارات متحده عرب، کویت، بحرین و لبنان به مسابقه پرداختند. در نتیجه عملکرد چشمگیر این تیم، توانستند به جایزه کنجکاو ترین تیم دست پیدا کنند.

در اخیر، رهبری تابش این دست آورد معتبر به سطح بین المللی را به تیم حکمیت تابش و خانواده اکادمیک تابش مبارک باد

می گوید.