سیمینار علمی تحت عنوان “اصل قانونیت جرم وجزا با تأکید بر قوانین افغانستان”

موږ په فیسبوک کې تعقیب کړئ

سیمینار علمی تحت عنوان “اصل قانونیت جرم وجزا با تأکید بر قوانین افغانستان” بتاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۷ هـ ش در تالار کنفرانس های پوهنتون تابش توسط څارنوال نظیف الله “ولی زاده” استاد پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی این پوهنتون که به همکاری سازمان (USIP) و پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون تابش تدویر گردید. به تعداد (50) تن از محصلان پوهنځی های حقوق وعلوم سیاسی، شرعیات، ژورنالیزم و اقتصاد این پوهنتون در آن اشتراک ورزیدند که در ختم برنامه به اشتراک کنندگان مواد مهم درسی مرتبط وتصدیق نامه ها توزیع گردید