موږ په فیسبوک کې تعقیب کړئ

د افغانستان څلور پوهنتونونه د اروپاېې ټولنې په ایراسموس + پروګرام کې شامل شو

کابل – 2016 کال د اګست 17

د کابل پوهنتون، دتابش پوهنتون،د معلوماتی تکنالوژیو انیستیتوت او دننګرهار پوهنتون د افغانستان د لوړو زدکړو هغه څلور بنسټونه دي چې د اروپایې ټولنې د ایراسموس+پروګرام د ظرفیتونو د لوړ والې په پروګرام کې د برخه اخیستو لپاره غوره شوې دي .

دغه څلور دلوړو زدکړو بنسټونه به د دریو کلونو په لړکې به د اروپا او آسیا د پوهنتونو په کنسرسیوم کې ګدون وکړي ترڅو خپل تخنیکی او بشری ظرفیتونه لوړ کړي ، درسی نصاب ته پراختیا ورکړي او د نړیوالو اړیکو ظرفیت لوړ کړي . د دغه پروګرام په چوکاټ کې به په افغانستان کې د کډوالئ په برخه کی د ماسترئ پروګرام پیل شي.

د افغانستان د لوړو زدکړو وزارت مرستیال پروفیسور عثمان بابری وایی :” موږ د اروپاېې کمیسیون د هغو هڅو او مرستو څخه چې له کبله یې د افغانستان پوهنتونونه په داسی یو غوره پروګرام کې ګدون وکړې ستاینه کوو. دغه پروګرام موږ سره مرسته کوي تر څو د افغانستان لوړه زدکړه بین المللی کړو.”

په کابل کې د اروپاېې ټولنې په پلاوې کې د ایراسموس + پروګرام مسوول ماریو ورینتی وایی: “ ایراسموس چې په تیرو ۲۵ کلونوکې د اروپا ۳ میلیونه زده کونکو ته زمینه برابره کړې ده ترڅو خپل د زدکړی یوه برخه په نورو اروپاېې هیوادونو کې ترسره کړي اوس افغانستان لپاره یوه ښه فرصت ده . موږ ډیر خوشحاله یو چې دغه پروګرام ته د افغانستان د زدکړو بنسټونو څخه د وړاندیز لیکونو کچه لوړه شوې دي او یو شمیر زیات زدکونکې او پوهنتونونه پکې ګدون کوي .”

دنړیوال کریدت پروګرام پایلې چې د ایراسموس + یوه کلیدې جز ده او د زدکونکې او کارکونې د تبادلې په برخه کې کار کوې به ډیر ژر اعلان شي .