درباره پوهنتون ما

ما با داشتن بیش از 4.000  محصل در افغانستان یکی از بزرگترین و متفاوت ترین پوهنتون های افغانستان هستیم.

پوهنتون تابش به عنوان یک پوهنتون شناخته شده در سطح جهان برای منافع عمومی تأسیس شده است.

در طول تاریخ بزرگ ما ، پوهنتون تابش امکان دسترسی به طیف گسترده ای از فرصت های علمی را فراهم کرده است.

این پوهنتون به عنوان یک بنیاد جهانی در تحصیلات  عالی، پیشگام تغییر در بخش های مربوط است.

 

 

برای پذیرش

برنامه ها اکنون باز هستند

ما فقط به محصلان تحصیلات و تجربیاتی نمی دهیم که آنها را برای موفقیت در کار حرفه ای آماده کند.

ما به آنها کمک می کنیم تا در کار خود موفق شوند – زمینه ای را که علاقه مند به آن هستند به دست آورده، جرات اداره آن را دارند

News & Updates

Read All News